Sharefarm THC - Tư vấn giải pháp công nghệ tại Hội thảo Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Ả Rập Xê Út Nhằm thúc đẩy những  hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp với nhau. Sáng ngày 13/9/2023…