Search here...

Chính sách bảo mật

Sharefarm THC > Chính sách bảo mật

Trang web này được sử dụng để thông báo cho khách khi truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web này. Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng, Sharefarm THC đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho cá nhân và tổ chức. 

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân bạn cung cấp. Ngoài ra, thông tin bạn gửi cho Sharefarm THC để phản hồi lại yêu cầu cung cấp thông tin qua email hoặc các cách tiếp cận khác sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật này.

 

Từ Website Sharefarm THC

Mục đích thu thập thông tin

Sử dụng thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email để cung cấp được các dịch vụ theo đúng yêu cầu, sự quan tâm của người dùng 

Bảo vệ tài khoản của người dùng và ngăn chặn truy cập trái phép.

Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, đánh cắp tài khoản và hoạt động giả mạo người đăng kí.

Thu thập thông tin truy cập, hành vi và xu hướng người dùng để phân tích và đánh giá hiệu quả của website, từ đó tạo ra cải tiến và tối ưu hóa.

Trừ trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: Sharefarm THC có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

Từ Website Sharefarm THC

Phạm vi thu thập thông tin

Với tư cách là người truy cập, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng trang web. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.

Bạn có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. chúng tôi có thể thu thập thông tin tại trang web của mình.

Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng phù hợp mong muốn của bạn.

Từ Website Sharefarm THC

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý yêu cầu cho công việc trực tuyến và cho các mục đích khác. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.

Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng thu thập các thông tin liên hệ này để tạo định tuyến lưu lượng truy cập web, chẩn đoán sự cố với máy chủ quản trị trang web của chúng tôi.

Để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ, dựa trên đó, có thể thiết kế lại, nâng cấp trang web cho mục đích cung cấp trải nghiệm và sử dụng tốt hơn cho bạn.

Từ Website Sharefarm THC

Cam kết bảo mật thông tin

Sharefarm THC cam kết an toàn thông tin người sử dụng đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin người sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin người dùng chúng tôi sẽ cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật.

Sharefarm THC  bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng theo luật hiện hành và chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, Sharefarm THC còn duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ được dữ liệu cá nhân của bạn tránh khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy.

Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin người dùng đăng ký trên website chính thức sharefarm THC. com của chúng tôi. Mọi thông tin người dùng đăng ký trên những website hoặc địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách bảo mật thông tin này.

Từ Website Sharefarm THC

Quyền hợp pháp của người sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có quyền yêu cầu sửa đổi, cập nhật dữ liệu cá nhân của người sử dụng nếu thông tin không còn chính xác (ví dụ: nếu bạn thay đổi địa chỉ) và hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ.

Người sử dụng có quyền yêu cầu Sharefarm THC xóa, ngừng xử lý, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của cá nhân, quyền cung cấp thông tin cá nhân của bạn và/hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng trang web hoặc bất kỳ vấn đề nào khác (trong phạm vi của chúng tôi), vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email

Từ Website Sharefarm THC

Liên kết đến trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.