Search here...

Thành viên

Sharefarm THC > Nguyễn Hoàng Anh
2

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Phó Giám Đốc Công Nghệ

Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công nghệ tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sharefarm THC, là một chuyên gia vượt trội trong lĩnh vực Công nghệ.

Trước khi tham gia vào Sharefarm THC, ông Anh đã tích luỹ kinh nghiệm quý báu tại Famtech JSC và Học Mãi Education, hai công ty hàng đầu trong ngành Công nghệ thông tin. Với tầm nhìn và kiến thức rộng lớn, ông đã đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhiều hệ thống phần mềm nội bộ và Website cho nhiều tên tuổi lớn như Welax, Luxcheck, Upbeat Music, Ví điện tử MC, MB Bank, MSB, VPBank và Hệ thống giáo dục Học Mãi.

Ông Hoàng Anh không chỉ là một chuyên gia kỹ thuật xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, luôn sáng tạo và tận tụy trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ thông tin đột phá. Sự đóng góp của ông đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trong ngành công nghệ và là nguồn động viên cho sự phát triển của Sharefarm THC.

  • Từng xây dựng hệ thống App và Website cho Welax
  • Từng xây dựng hệ thống App và Website cho Học Mãi Education
  • Từng xây dựng hệ thống App và Website cho MB Bank, VP Bank
  • Từng xây dựng hệ thống App và Website cho Ví điện tử MC
 
 

Trình độ Học vấn

Kỹ sư Công nghệ

Đại học Bách Khoa Hà Nội